Kartgrunnlag Kartverket, Geovekst og kommuner
Om siden
Kartløsningen for inngrepsfri natur i Norge er et verktøy som viser hvilke områder som ligger en kilometer eller mer unna tyngre tekniske inngrep. Her kan en også se tap av inngrepsfri natur tilbake i tid.
Mer informasjon